LNLOB 6 oktober 2011: MBO Oriëntatiedagen als LOB-instrument in het VMBO

6e bijeenkomst Lerend Netwerk LOB Eemland

 

De MBO oriëntatiedagen zijn een begrip in de regio en steeds meer scholen nemen hieraan deel. Toch bleek de koppeling tussen extern oriënteren bij een MBO opleiding en LOB opdrachten in het VMBO, lastig. Daniël Kers (projectleider zoekjouwmbo.nl) heeft in zijn presentatie de mogelijkheden van het systeem laten zien en Michiel van den Anker en Rieneke Schinkel (Expertisecentrum LOB Eemland) hebben de handreiking LOB lessen voor zoekjouwmbo.nl gepresenteerd. Twee workshopleiders en twee decanen vertelden over hun best practises.

 

Datum: Donderdag 6 oktober 2011, 14.00 – 16:30 uur

Locatie: Vakcollege Amersfoort, Liendertseweg 101, 3815 BA Amersfoort

Doelgroep: Decanen en mentoren VMBO, loopbaanbegeleiders MBO, betrokkenen bij de MBO oriëntatiedagen

 

Een verslag van de bijeenkomst.

 

PROGRAMMA

14.00 uur Welkom en opening

André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland

 

14.10 uur Presentatie oriëntatiedagen nieuwe stijl

Daniël Kers, administrator www.zoekjouwmbo.nl Presentatie

 

14.25 uur Best practices van een interactieve workshop op het MBO

2 workshopleiders van het MBO presenteren hun aanpak.

 

14.45 uur Best practices inzetten OR-dagen als LOB instrument op het VMBO

2 decanen VMBO presenteren hun aanpak.

Door Hans Roorda (Guido de Bres) en Ruud Steen (Amersfoortse Berg)

 

15.05 uur Handreiking MBO oriëntatiedagen

Michiel van den Anker & Rieneke Schinkel, Expertisecentrum LOB

Eemland. Presentatie 

Hoe de oriëntatiedagen te integreren in het LOB programma?

 

15.20 uur Pauze

 

15.40 uur Waar staat mijn school?

Werken met een scan om te bepalen waar de verbeterpunten zitten

op de eigen school.

 

16.00 uur Nabespreking

Aan de hand van de hierboven genoemde scan, uitwisselen van

succespunten en verbeterpunten.

 

16.30 uur Afsluiting en netwerkborrel

 

 

lnlob_or_dagen1  lnlob_or_dagen2  lnlob_or_dagen3