LNLOB 26 november 2010, Het voeren van reflectiegesprekken

Op 26 november vond op het Vathorst College de vierde bijeenkomst van het Lerend Netwerk LOB plaats. Ruim 30 decanen, mentoren en loopbaanbegeleiders uit VMBO en MBO namen deel aan deze middag. Deze keer draaide het om het voeren van reflectiegesprekken in het kader van LOB.

 

De centrale inleiding werd verzorgd door Ineke Beumer van onderwijs advies bureau Dekkers. Zij zette de theorie en de randvoorwaarden mbt het voeren van goede reflectiegesprekken met jongeren, op een rijtje.

U kunt de hand-out van Ineke, de coachgesprekken en de coachgesprekken kaart downloaden

 

Sven Onland van VMBO Prisma College hield daarna een presentatie over “ontwikkellijnen”. Op dit College werken leerlingen, vaak geïntegreerd in de reguliere vakken bv. met betrekking tot presenteren of samenwerken. Het voeren van reflectiegesprekken over deze ontwikkellijnen is op het Prisma College een regulier onderdeel van het leerproces.

Sven informeerde de zaal over de praktische kant van reflecteren met leerlingen. Wanneer zijn gesprekken zinvol, welke voorwaarden moeten er worden gecreëerd en hoe doet het Prisma College dat?

 

Na de pauze werd er in 3 tallen geoefend met het voeren van reflectiegesprekken, naar aanleiding van een goede of juist een slechte (leer)ervaring. De ander helpen bij het ontdekken van de kern van deze leerervaring, stond centraal. Ineke Beumer zorgde voor diepgang in de oefeningen.

In de evaluatie gaven de deelnemers een goede waardering aan deze middag!

 

Het volgende Lerend Netwerk LOB zal plaatsvinden op donderdagmiddag 26 mei van 14.00 tot 17.00 uur.

Thema: De ontwikkeling van het puberbrein en LOB.

Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie over het programma en de locatie volgt in april.