Lerend Netwerk LOB & miniconferenties VSV Eemland

De taakgroep Aansluiting en LOB VMBO-MBO organiseert samen met het expertisecentrum LOB Eemland Lerend Netwerk LOB bijeenkomsten en miniconferenties VSV. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gehouden conferenties. Door te klikken op de titel vindt u meer informatie.

 

13 juni 2019, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- Sterk Techniekonderwijs;
- Sterk beroepsonderwijs en de praktijkgerichte component gl/tl;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

11 april 2019. Miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO
Samenwerken aan sterk beroepsonderwijs!
- André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
- Ton Eimers, aansluiting vmbo-mbo-arbeidsmarkt
- In gesprek met studenten
- 7 verschillende leertafels

 

28 nov 2018, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- Praktijkgerichte component, stage, mbo- en beroepswereld betrekken;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

28 nov 2018, bijeenkomst Nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en -tl.
Landelijke denkrichting en ontwikkelingen rond het ineenschuiven van vmbo-gl en -tl d.m.v. het invoeren van een praktijkgerichte component en/of een verrijkt LOB-programma. O.l.v. Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg. 22 feb. 2018, Miniconferentie LOB, Het nieuwe loopbaandossier VMBO en instroom MBO
Yvonne Leupen, loopbaanontwikkeling van de student
Hans Roorda, Het loopbaandossier in het VMBO
Daniël Kers, Zoekjouwloopbaan, een nieuwe online LOB werkomgeving
Rieneke Schinkel, De instroomprocedure en LOB in het MBO

 

20 april 2017, miniconferentie, Overstap en Aansluiting VO-MBO
André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
Marinka Kuijpers, Bouwstenen voor professionele LOB.
Hans Roorda, Rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO.

 

15 maart 2017, Overstap en Aansluiting VO-MBO
Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het eerste jaar MBO verder vergroten?

 

21 april 2016, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en vervolgaanpak VSV
Aansluiting VO-MBO verder versterken. OCW beleid en ons regionale programma aanpak VSV 2017-2020. Passend onderwijs VO-MBO en de aansluiting op stage- en arbeidsmarkt.


17 maart 2016, doorlopende leerlijnen VO-MBO

Toelassing van 21 -eeuwse vaardigheden in de vakken Nederlands, Engels, rekenen en LOB.
Met presentaties van SLO en ECBO.

 

11 februari 2016, LOB in het VMBO
Hans Roorda, de opbrengst van de online enquête ’tussenstand LOB ontwikkeling in VMBO regio Eem’
André Ubels, de impact van de voor 2017 geplande wet m.b.t. aanmelding en recht op toelating in het MBO
Daniël Kers, het loopbaandossier voor VMBO leerlingen.

 

16 april 2015, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en aanpak VSV.
De thema's op deze miniconferentie zijn de jaarrapportage 2014, VSV cijfers 13/14 en de ontwikkelingen m.b.t. de versterking van LOB, onderwijskwaliteit, passend onderwijs en RMC in de regio.

 

29 januari 2015, leerlingbegeleiding = loopbaanbegeleiding! 
Keynote; o.a. over de relatie tussen LOB en studiesucces.
Door Peter den Boer, freelance onderzoeker en lector keuzeprocessen ROC West Brabant.
Presentaties door ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en de decanenkring VMBO Eemland.


03 april 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO

Sjoukje Meeldijk, ministerie OCW, VSV cijfers 12/13
Frists van Sasselaar, namens MBO Amersfoort en ROC Midden NEderland, de stand van zaken invoering 'Focus op Vakmanschap' in het MBO
André Ubels en Hans Roorda, kernpunten van het regionaal VSV programma voor 2014-2015.

 

30 januari 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO: Overdracht met zorg
De thema's op deze miniconferenties zijn het doorstroomdossier, bijzondere overdracht, intensieve toeleiding, de intake en de samenwerking met SLB, mentor, decaan en zorgcoördinator. 

 

07 november 2013, miniconferentie VSV, Belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO
Frank Koster, directie BVE en Tessa van Dorp, directie VO, ministerie OCW, maatregelen uit het MBO actieplan 'focus op Vakmanschap. 
Jacqueline Kerkhoffs, stichting platforms VMBO, veranderingen in het VMBO per 2015
André Ubels, programmamanager aanpak VSV Eemland, regionale cijfers m.b.t. instroom in het MBO.

 

23 mei 2013, Je doet mee met hoogstaande LOB, deel 2
Workshops rondom de thema’s; visie en beleid, krachtige leeromgeving en schoolcultuur en organisatie loopbaangesprekken. Centraal staat tevens de loopbaancompetentie netwerken.

 

28 februari 2013, Overstap VMBO-MBO in de regio Eem
Ton Eimers, inzicht in landelijke cijfers vs monitor U&S
discussietafels rondom thema's portal overstap-eemland.nl

 

29 november 2012, Je doet mee met hoogstaande LOB
Loopbaanmarkt waarin 15 VMBO scholen hun kijk op LOB presenteerden.

 

22 november 2012, Voorkomen van VSV 18+ in het MBO
Gerrit van Arkel en Hans de Wit, LOB scan bij LOB ontwikkeling binnen MBO.
Workshops m.b.t. verschillende LOB projecten binnen het MBO.

 

1 maart 2012, Wat betekenen de resultaten van de 'monitor uitval&switchen 1ste jaar MBO 2010-2011' voor uw LOB beleid?
André Ubels, uitleg monitor Uitval & Switchen
Korte presentaties door acht scholengroepen

 

06 oktober 2011, Oriëntatiedagen
Daniël Kers, Oriëntatiedagen zoekjouwmbo.nl 
Ditte Los en Walter Lankhaar, praktijkvoorbeelden MBO 
Hans Roorda en Ruud Steen, praktijkvoorbeelden VMBO
Michiel van den Anker en Rieneke Schinkel, Handreiking MBO oriëntatiedagen

 

26 mei 2011, Puberbrein en LOB
Ria van Dinteren, workshop over het puberbrein

 

26 november 2010, Reflectiegesprekken en LOB, een workshop!
Ineke Beumer, Visie op- en oefenen met reflectiegesprekken
Sven Onland, Praktijkvoorbeeld Prisma College

 

14 oktober 2010, Ouderbetrokkenheid
Wouter Schimmel, ouderbetrokkenheid bij het LOB programma
Nicolette Mijnders en Hubertine de Bekker, praktijkvoorbeelden VMBO

 

04 juni 2010, LOB binnen het VMBO-TL
Hans Roorda en Jannie Voskamp, Het sectorwerkstuk als LOB-instrument
Daniel Kers en Wendy Kers, LOB binnen het VMBO-TL in de regio Eemland

15 april 2010, Startconferentie 'bouwstenen voor een succesvolle LOB'
Peter den Boer, Grenservaringen en keuzeprocessen 
Tycho Filarski, Kiezen moet je (stimu)leren