Lerend Netwerk LOB & miniconferenties VSV Eemland

De taakgroep Aansluiting en LOB VMBO-MBO organiseert Lerend Netwerk LOB bijeenkomsten en miniconferenties VSV. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gehouden conferenties. Door te klikken op de titel vindt u meer informatie.

 

5 november 2020: Lerend Netwerk Sterk LOB in VMBO-tl

  • Presentaties van twee VMBO-scholen over hun LOB-beleid;
  • laatste nieuwe rondom praktijkgerichte programma;
  • Aanbod TisforTech 

 

23 jan 2020: VSV conferentie RMC regio Eem en Vallei
- Het jongerenbrein in het onderwijs
- Vooruitblik op programmaperiode 2020-2024
- 12 workshops / leertafels

 

13 juni 2019, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- Sterk Techniekonderwijs;
- Sterk beroepsonderwijs en de praktijkgerichte component gl/tl;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

11 april 2019. Miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO
Samenwerken aan sterk beroepsonderwijs!
- André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
- Ton Eimers, aansluiting vmbo-mbo-arbeidsmarkt
- In gesprek met studenten
- 7 verschillende leertafels

 

28 nov 2018, Lerend Netwerk Sterk LOB in vmbo-tl
Ervaringen delen, inspiratie op doen en met elkaar in gesprek over;
- loopbaan/portfoliogesprekken en ouderbetrokkenheid;
- vakdocenten en mentoren meekrijgen;
- Praktijkgerichte component, stage, mbo- en beroepswereld betrekken;
- doorlopende leerlijn LOB en borging LOB-programma. 

 

28 nov 2018, bijeenkomst Nieuwe ontwikkelingen in de leerwegen vmbo-gl en -tl.
Landelijke denkrichting en ontwikkelingen rond het ineenschuiven van vmbo-gl en -tl d.m.v. het invoeren van een praktijkgerichte component en/of een verrijkt LOB-programma. O.l.v. Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg.

 

22 feb. 2018, Miniconferentie LOB, Het nieuwe loopbaandossier VMBO en instroom MBO
Yvonne Leupen, loopbaanontwikkeling van de student
Hans Roorda, Het loopbaandossier in het VMBO
Daniël Kers, Zoekjouwloopbaan, een nieuwe online LOB werkomgeving
Rieneke Schinkel, De instroomprocedure en LOB in het MBO

 

20 april 2017, miniconferentie, Overstap en Aansluiting VO-MBO
André Ubels, Nieuwe cijfers m.b.t. de overstap VO-MBO en VSV.
Marinka Kuijpers, Bouwstenen voor professionele LOB.
Hans Roorda, Rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO.

 

15 maart 2017, Overstap en Aansluiting VO-MBO
Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het eerste jaar MBO verder vergroten?