Aansluiting VO-MBO

Na de overstap van VO naar vervolgonderwijs blijkt dat het risico op uitval in het eerste en tweede jaar van het vervolgonderwijs relatief groot is. Dit geldt niet alleen in MBO, maar ook in HBO/WO. 

 

Bijna alle leerlingen die overstappen naar het MBO hebben nog geen startkwalificatie. Daarom is sinds de start van regionale VSV programma’s het verbeteren van LOB en de aansluiting VO-MBO één van de hoofdthema’s in het programma.
Ons motto: samen werken aan kansrijke loopbanen! 

 

Het regionale programmateam Aansluiting VO-MBO richt zich op:

 • versterken van beleid en uitvoering van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het VMBO en MBO, hierbij wordt samenwerking tussen scholen en samenwerking met het toekomstig werkveld van de leerlingen/studenten gestimuleerd;
 • breed ondersteunen van een succesvolle overstap VO-MBO, hierbij wordt nauw samengewerkt met het regionale team online overstap-instrumenten;
 • samenhang brengen in diverse ontwikkelingen rond de aansluiting VO-MBO;
 • faciliteren van een regionaal Lerend Netwerk LOB VO-MBO.

 

Versterking van LOB is ook landelijk een belangrijk thema:

 • Sinds 2018 is LOB wettelijk verankerd in het VMBO – o.a. het opbouwen van een loopbaandossier is nu een verplicht onderdeel van het onderwijs. 
 • Sinds 2018 is LOB opgenomen in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs.
 • In november 2017 is in het VO de LOB kwaliteitsagenda vastgesteld en in het MBO de LOB ambitieagenda.
  Hierbij zijn naast VO raad en MBO raad ook NVS-NVL, VvSL (organisaties voor leerlingbegeleiders) en de scholieren/studenten organisaties LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken.
  Beide agenda’s bieden een belangrijk kader voor de activiteiten en de projecten van de taakgroep.
 • Najaar 2017 publiceerden de ministers van onderwijs een kamerbrief over LOB, hierin wordt de borging van de kwaliteit van LOB een belangrijke uitdaging genoemd voor het onderwijs.
 • Vanaf najaar 2017 is een landelijk expertisepunt LOB in het leven geroepen.
  www.expertisepuntlob.nl
 • In de periode 2012-2016 is er zowel in het VO als in het MBO een LOB stimuleringsplan uitgevoerd, mede ondersteund door OCW, VO raad en MBO raad.

 

De keuze voor activiteiten/projecten van het programmateam wordt bepaald door de input van de regionale scholen (programmapartners). Hierbij speelt de landelijke agenda natuurlijk ook een rol.
De input van de scholen wordt verkregen via het programmateam Aansluiting VO-MBO, de stuurgroep Aanpak VSV Eemland, de VMBO decanenkring Eem en via het regionale ‘Lerend Netwerk LOB’.

 

Hier vindt u het overzicht van de leden van het Programmateam Aansluiting VO-MBO regio Eemland 2020-2021.

 

Contactpersoon:
Daniël Kers, secretaris programmateam Aansluiting VO-MBO  

 

Een overzicht van de regionale projecten Aansluiting VO-MBO 19/20 en van de regionale bijeenkomsten Lerend Netwerk LOB en miniconferenties VO-MBO in de periode 2017-heden vindt u via het submenu.