Aansluiting VO-MBO

Na de overstap van VO naar vervolgonderwijs blijkt dat het risico op uitval in het eerste en tweede jaar van het vervolgonderwijs relatief groot is. (Dit geldt niet alleen in MBO, maar ook in HBO/WO).
Het werken aan een steeds betere aansluiting tussen VO en MBO en het ondersteunen van een succesvolle overstap van VO naar MBO is dan ook een hoofdthema bij het voorkomen van VSV.

 

De regionale taakgroep Aansluiting VO-MBO richt zich op:
- Versterken van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het VMBO en MBO;
- ondersteunen van een succesvolle overstap naar het MBO.

 

Ook in de afgelopen jaren is het verbeteren van LOB en de aansluiting VO-MBO een belangrijk thema geweest. In de periode 2012-2016 is er landelijk zowel in het VO als in het MBO een LOB stimuleringsplan uitgevoerd, mede ondersteund door OCW, VO raad en MBO raad.
Regionaal heeft de taakgroep Aansluiting VO-MBO vanaf 2010 ook veel ingezet op het versterken van LOB beleid en uitvoering. Hierbij is vanaf 2013 veel aandacht gegeven aan het trainen van decanen en mentoren in het voeren van loopbaangesprekken op basis van (beroeps)ervaringen van de leerlingen.

 

De taakgroep draagt bij aan de samenhang in de diverse ontwikkelingen op het gebied van aansluiting VO en MBO en de onderliggende aandachtsgebieden van overdracht en monitoring.
De taakgroep stimuleert samenwerking tussen scholen en neemt nieuwe initiatieven. De taakgroep werkt hierbij nauw samen met het regionale Team Online-Overstap-en-LOB-instrumenten (TOOI).

 

De LOB brief van de minister van onderwijs van 28 sept 2016, gericht op alle onderwijssectoren, biedt een belangrijk kader voor de activiteiten van de taakgroep.

 

De activiteiten van de taakgroep zijn gebaseerd op input van de verschillende scholen (programma-partners) en wordt bv. verkregen via enquêtes, de VMBO decanenkring Eem en via het regionale ‘Lerend Netwerk LOB’ voor VO en MBO.

 

Activiteiten:

1.

 • Ontwikkelen en realiseren van regionaal inzetbaar online LOB werkomgeving voor leerlingen en mentoren in het VMBO; ‘Zoekjouwloopbaan’. Het ontwikkelen van de 5 loopbaancompetenties staat hierin centraal.
 • Ontwikkelen en realiseren van een regionaal inzetbaar online loopbaandossier VMBO, dat gebruikt kan worden bij de overdracht naar het MBO.
 • Versterken eigenaarschap bij leerlingen t.a.v. presentatie van LOB-resultaten bij de overstap naar het MBO.

 2.

 • Realiseren van opleidings-specifieke LOB-opdrachten gemaakt door het MBO, voor VMBO-leerlingen;
 • Realiseren van regionale inzetbare opdrachten waarmee VMBO leerlingen kunnen werken aan specifieke 21e -eeuwse vaardigheden, die in het MBO van belang zijn.

 3.

 • Ondersteunen van scholen bij de organisatie van oriënterende ervaringen in de beroepspraktijk, als basis voor het proces waarin de leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding. O.a. met de online werkomgeving ‘Zoekjouwberoep’.
 • Ondersteuning van scholen die extra willen inzetten op ouderbetrokkenheid bij LOB.

 4.

 • Inzet van Peersupport bij het versterken van LOB in de VAVO.

 5.

 • Het faciliteren van een ‘Lerend Netwerk LOB’ voor decanen mentoren, loopbaanbegeleiders en LOB ontwikkelaars in VO en MBO.
 • Het organiseren van een specifieke ‘terugkomdag’ voor in de regio opgeleide LOB schoolcoaches.
  (Opgeleid in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken).
 • Het organiseren van een miniconferentie Aansluiting VO-MBO voor alle regionale partners.

 6.

 • Overzicht bieden van de nieuwe ‘doorstroomprogramma’s VMBO-MBO en VMBO-HAVO in de regio, die diverse VMBO scholen dit jaar gaan starten op basis van het OCW subsidiekader ‘gelijke kansen’.

 7.

 • Maatwerk leerbijeenkomsten organiseren met scholen die opvallende resultaten behalen in de regionale monitor Uitschrijving & Switch in het 1e jaar MBO.

 

Contactpersoon:
Hans Roorda, coördinator taakgroep Aansluiting VO-MBO

 

Leden Taakgroep Aansluiting VO-MBO regio Eemland 2018-2019

 

Een overzicht van de regionale bijeenkomsten Lerend Netwerk LOB en miniconferenties VO-MBO in de periode 2010-heden vindt u via het submenu.