20 april 2017, miniconferentie OVerstap en Aansluiting VO-MBO

Programma miniconferentie Overstap en Aansluiting VO-MBO, 20 april 2017

Opening
Wim van Deijk, voorzitter taakgroep Aansluiting VO-MBO en directeur VMBO het Element

 

Wat betekenen de nieuwe cijfers m.b.t. de Overstap VO-MBO en VSV voor uw LOB beleid? (pdf)
André Ubels, VSV programmaregisseur regio Eem

 • Speerpunten voor de verdere aanpak van VSV in VO en MBO
 • Ongediplomeerde doorstroom VMBO-MBO / doorstroom HAVO-MBO

Bouwstenen voor professionele LOB en verdere verbetering aansluiting VO-MBO (pdf)
Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar (leer)loopbanen (V)MBO

 • Levensechte beroepservaringen
 • LOB reflectiegesprekken op school
 • Doorlopende LOB lijn VMBO-MBO
 • Impact van recht op toelating in MBO

Rol van het doorstroomdossier en het nieuwe loopbaandossier VMBO (pdf)
Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring
Daniël Kers, VMBO decaan en projectleider regionaal online loopbaandossier
Bas Kuiper, VMBO decaan en projectleider regionaal online loopbaandossier

 • Stand van zaken ontwikkeling regionaal online loopbaandossier VMBO
 • Versterken eigenaarschap van het loopbaan- en doorstroomdossier bij leerlingen.

Informatieve gesprekstafels (pdf)   

De nabeschouwing
Ton Eimers, directeur / onderzoeker kenniscentrum beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

 •  Een blik van buiten op stand van zaken in regio Eem
 • Stand van zaken Passend Onderwijs in MBO en LOB in MBO
 • Aandachtspunten voor 2017-2018

Netwerkborrel