15 maart 2017, miniconferentie studiesucces in het 1e jaar MBO

Thema:

Hoe kunnen VO en MBO samen het studiesucces in het 1e jaar MBO verder vergroten?

 

Programma:

Resultaat regionale monitor uitschrijving & switch in 1e jaar MBO:

  • Gemiddeld 83% van de ex-VMBO leerlingen zitten goed in de MBO studierichting die zij kozen!
  • Er zijn forse verschillen in het percentage per school / onderwijsafdeling

 

Belangrijkste geregistreerde redenen voor uitschrijving & switch in het eerste jaar MBO

bij ROC MN en MBOA:

  • belangstelling ander beroep / verkeerd beroepsbeeld;
  • persoonlijke omstandigheden.

Programma:

Presentatie:     
- kernpunten uit resultaten monitor U&S 1e jaar MBO 15/16 (pdf)
- indicator kwaliteit MBO; het startersresultaat
- indicator kwaliteit VO; succes in vervolgonderwijs

Plenaire discussie a.d.h.v. uitdagende stellingen

Aan diverse gesprekstafels samen op zoek naar verbeterpunten met behulp van casussen uit VO en MBO

Terugkoppeling en afsluiting

Netwerkborrel

Organisatie:    Taakgroep Aansluiting VO-MBO / werkgroep studiesucces 1e jaar MBO

Hans Roorda (VO Guido de Bres), Caro Verhagen en Karen Molhoek (ROC MN), Rieneke Schinkel (MBOA), André Ubels (Aanpak VSV Eemland)