07 november 2013, miniconferentie VSV, Belangrijke veranderingen rond de overstap VO-MBO

Programma  

 

  • Opening, Lex van de Haterd, voorzitter CVB Meridiaan College (VO)

-          Door  Frank Koster, directie BVE  en Tessa van Dorp, directie VO / ministerie OCW

-          Door Jacqueline Kerkhoffs, stichting platforms VMBO

  • Regionale cijfers m.b.t. instroom in het MBO; gediplomeerd / ongediplomeerd, welke vooropleiding?

-          Door André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland

                               

-          Door Hermien Hendrikx, lid CVB ROC MN en Aren van Heest, lid CVB MBO Amersfoort.

-          Door Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA).

  • Afronding:          wat zijn de opbrengsten van deze miniconferentie?   welke vervolgafspraken maken VO en MBO?