30 januari 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO: Overdracht met zorg

Programma

 

presentatie overdracht  met zorg, Nel van Weerd, MBO Amersfoort.


gesprekstafels

 

Per tafel is er een onderwerp onder het motto: “Ik wil meer leren en meepraten over...

  • het DDD* als instrument en de monitoring van het DDD-proces
  • Passend Onderwijs en visie op bijzondere overdracht
  • ervaringen bij pilot intensieve toeleiding
  • contact VO-MBO nodig, warme overdracht
  • hoe ziet de intake MBO en samenwerking met SLB (studieloopbaanbegeleider) eruit? 
  • samenwerking mentor/decaan/zorgcoördinator op VO