03 april 2014, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO

Programma 

 • Opening, door Rinnie van der Horst, voorzitter stuurgroep VSV Eem (ROVE), voorzitter CVB Meerwegen scholengroe.p
 • VSV cijfers 12/13Kernpunten uit de cijfers van VO, MBO en gemeenten
  • door Sjoukje Meeldijk, OCW accountmanager VSV
 • Hoe zien we de cijfers terug in de praktijk
  • Inbreng van diverse scholen van het onderwijs?                   
 • Kernpunten regionaal VSV programma 2014-2015,  André Ubels, programmamanager Aanpak VSV Eemland
 • Kernpunten uit de jaarrapportage 2013, Overstap VO-MBO regio Eem, Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring Eemland, en projectleiders overstap vo-mbo
 • Resultaten monitor uitschrijving&switch 1e jaar MBO
 • Actief discussiespel rond overstap thema’s,
 • Invoering ‘Focus op Vakmanschap’ in MBO, Frits van Dasselaar, namens MBO Amersfoort en ROC MN
  • Toelatingsonderzoek MBO voor leerlingen zonder VMBO diploma
  • Ondersteuning bij realiseren leerwerkplek voor potentiele MBO BBL leerlingen
  • Start entree opleidingen
 • Nagesprek,  Ton Eimers, directeur Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA)