16 april 2015, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en aanpak VSV

 Programma 

Gesprekstafels:

  1. Kan een goed doorstroom- en loopbaandossier VO-MBO een MBO intakegesprek overbodig maken? , Jeannet van Houten / Ab van de Kraats, decanen VMBO van Corlaer College Nijkerk (gespreksleider).
  2. De vernieuwing van het VMBO onderwijs basis/kader. Een grote kans voor verbeterde aansluiting VO-MBO?, Wim van Deijk, directeur VMBO Prisma College, Amersfoort (gespreksleider).
  3. VSV’ers 18+ zie(n) je aankomen!, Joanna van Sandick, projectleider bij st. SOVEE / RMC trajectbegeleiding (gespreksleider).
  4. VSV als stap in je loopbaan, kan ook een springplank zijn!, Ieteke Bos, beleidsadviseur onderwijs gemeente Amersfoort (gespreksleider).
  5. Meelopen in de beroepspraktijk kan makkelijk!, Bas Kuiper, decaan Mavo Muurhuizen, projectleider zoekjouwberoep.nl (gespreksleider).
  6. Passende loopbaanbegeleiding voor zorgleerlingen, hoe krijg je het voor elkaar?, Hans Roorda, voorzitter VMBO decanenkring Eemland, adviseur van het transferteam (gespreksleider).
  7. Hoe kan de Entree opleiding (MBO1) de doorstroom naar werk en MBO2 verder verbeteren?Frits van Dasselaar, directeur Entree opleidingen en studentendienstverlening  MBOA (gespreksleider).