21 april 2016, miniconferentie VSV, Overstap VO-MBO en vervolgaanpak VSV


Programma 

                                                

Keuze uit diverse gesprekstafels

  • Het nieuwe OCW VSV beleid, (Nel van Weerd, MBOA, beleidsadviseur onderwijs)
  • Jongeren in een kwetsbare positie op school en arbeidsmarkt, (Rogier Toes  MBOA, teamleider Entree opleidingen)
  • Werkloze schoolverlaters in een kwetsbare positie (uit MBO1, MBO2, PrO en VSO, (Ieteke Bos, gemeente Amersfoort / beleidsadviseur RMC Eem)
  • Verminderen VSV in MBO4, (Hans Roorda, SGM Guido de Bres, decaan, voorzitter taakgroep Aansluiting VO-MBO)
  • De kans op studiesucces in het MBO vergroten met een goed doorstroomdossier, (Karen Molhoek, ROC MN, docent, lid taakgroep Aansluiting VO-MBO)
  • Betere LOB m.b.v. ouderbetrokkenheid in het VO, (Bas Kuiper, Mavo Muurhuizen, decaan, lid expertisecentrum LOB Eem).