17 maart 2016, Bijeenkomst Doorlopende leerlijnen VO-MBO

Programma

 

21ste eeuwse vaardigheden in het VO

Door Maaike Rodenboog, Stichting Leerplan Ontwikkeling(SLO) en Jasmijn Kester, directeur Vathorst College.

‘SLO werkt aan leerlijnen en uitwerkingen voor de verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

Welke vaardigheden zijn dat en hoe krijgen ze een plek in de les?’

Presentatie, Maaike Rodenboog, SLO.
Presentatie, Jasmijn Kester, Vathorst College.

 

21ste eeuwse vaardigheden in het MBO en de arbeidsmarkt

Door Dr. Ingrid Christoffels, ECBO

‘Het mbo leidt jongeren op voor de toekomst, als werknemers en als burgers. Maar hoe ziet die toekomst eruit? De arbeidsmarkt en de samenleving veranderen. Een baan voor het leven is verleden tijd, leven lang leren noodzakelijk. Vanuit samenleving, politiek en onderwijs is er veel aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden vanuit het perspectief van het mbo?’

Presentatie, Ingrid Christoffels, ECBO.

 

Workshops:

Nederlands
Door Els Degeling en Janus Hermse (docenten Nederlands ROC MN)

Rekenen
Door Michiel Westland (docent rekenen en decaan Vathorst College) en Arjen Schouten (docent rekenen ROC Midden Nederland)

LOB
Door Yvonne Leupen (beleidsadviseur ROC Midden Nederland) en Karen Molhoek (contactpersoon beroepskolom vo-mbo-hbo ROC Midden Nederland)

Engels
Door Gideon Hertog (MBO Amersfoort)

 

Plenaire uitwisseling over de opbrengst van de middag

Netwerkborrel