LNLOB 11 februari 2016, LOB in het VMBO

Centraal programma:

Gesprekstafels:
  1. Het testen van aanleg en capaciteiten, wat kan zinnig zijn op het VMBO?

   Gespreksleider: Hans Roorda

    

  2. LOB ervaringen in het werkveld, hoe organiseer je dat? Hoe betrek je ouders hierbij?  

   Gespreksleider: Bas Kuiper, decaan Mavo Muurhuizen, regionaal projectleider Zoekjouwberoep

    

  3. Pilot: MBO opleidingen maken LOB opdrachten voor het VMBO.

   Hoe gaan deze opdrachten eruit zien? Passen ze ook in uw LOB programma?

   Gespreksleider: Karen Molhoek, lid taakgroep aansluiting VO-MBO, procesmanager beroepskolom ROC MN

  4. Het loopbaandossier, hoe gaat u dat vormgeven?
   Gespreksleider: Daniël Kers

  5. Hoe realiseert u goede LOB (reflectie)gesprekken op school?
   Gespreksleider: Michiel Westland, lid taakgroep aansluiting VO-MBO, decaan Vathorst College