5 november 2020, Proactief samen aan de slag met LOB

5 november 2020, LN Sterk LOB: Proactief samen aan de slag met LOB in regio Eemland.

Op 5 november kwamen afdelingsleiders, decanen en andere betrokkenen voor de vijfde keer bij elkaar als regionaal netwerk Sterk LOB in vmbo-tl.

Het doel van dit netwerk is:

  • vmbo-tl scholen extra ondersteunen bij de ontwikkeling van hun LOB-programma;
  • het realiseren van een Lerend Netwerk LOB van leidinggevenden en decanen in vmbo-tl / mavo;
  • het samen bespreken en inspelen op landelijke (LOB) ontwikkelingen in de TL, zoals in het kader van het landelijke programma ‘sterk beroepsonderwijs’ een nieuwe leerweg creëren, waarin TL en GL samengaan (TL met een praktijkgerichte component).

 

In deze bijeenkomst presentaties van 2 scholen over hun LOB-programma, de update over het praktijkgerichte programma en het aanbod van techniekonderwijs in de regio.

  • Vincent Kanis nam ons mee in het LOB-programma van ’t Atrium.
  • Rogier Koers vertelde wat ze aan LOB doen bij het Farel College.
  • Bart Engbers, voorzitter Platform Theoretische Leerweg belde in met het laatste nieuws rondom het praktijkgerichte programma vmbo-gl/tl.
  • Marleen Schrijver en Inge Schwarts bespraken wat vanuit TisforTech het aanbod is voor vmbo-tl scholen in de regio als het gaat om techniekonderwijs.