1 februari 2024, Netwerkbijeenkomst Van school naar duurzaam werk

1 februari 2024 – Netwerkbijeenkomst ‘Van school naar duurzaam werk’

Op donderdag 1 februari organiseerde Aanpak VSV Eemland een netwerkbijeenkomst. Met een opkomst van ruim 50 mensen vanuit het onderwijs, het Doorstroompunt jongeren (voorheen RMC) en de afdelingen werk van de aangesloten regiogemeenten, kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. We zijn meegenomen in het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ dat momenteel voor ligt bij de Raad van State en van kracht moet worden per 1 augustus 2025. Ook hebben we geluisterd naar het verhaal van een jongere die de overstap al gemaakt heeft van school naar werk en wat zij daarin is tegengekomen én gemist heeft qua begeleiding.
We zijn vervolgens geïnspireerd in kleinere groepen met elkaar in gesprek gegaan; wat doen wij als afzonderlijke organisaties nu al in de begeleiding van jongeren van school naar duurzaam werk? Alleen dat was al heel verhelderend. Ook hebben we gedeeld op welke punten we elkaar beter kunnen aanvullen en waar kansen liggen voor verbetering.

Enkele punten die zijn genoemd:

 • Bedrijven en werkzoekende jongeren met elkaar in contact brengen. De collega’s van het werkgeversservicepunt (WSP) en Doorstroompunt kunnen hier gezamenlijk in optrekken in de vorm van voorlichting (op school of in het werkcentrum) en/of werkgevers de school in brengen.
 • Meer werkervaringsplekken voor bijzondere leerlingen en meer aandacht voor begeleiding van bijzondere leerlingen in de vorm van jobhunting en jobcoaching (voor zowel de werkplek als de leerling).
 • Samenwerking intensiveren, kennis van elkaars expertise en instrumenten verbeteren en goede voorbeelden delen en deze informatie overzichtelijk én zichtbaar maken.
 • Meer zichtbaar zijn voor de jongeren.
 • Burgerschapslessen vanuit VO doorzetten op MBO / al eerder in onderwijsloopbaan informeren over kansen en mogelijkheden na diplomeren.
 • Het PrO/VSO onderwijs veel meer betrekken en opnemen in het beleid; hier zit veel expertise in de begeleiding van school naar duurzaam werk en op het gebied van nazorg.


Ook werden er voortvarend suggesties gedaan voor eerste stappen:

 • De informatie en het belang van de mogelijke nieuwe wet intern delen met management.
 • De routekaart RMC Jongerenloket (jongerenloketregioamersfoort.nl) delen met collega’s.
 • Bijeenkomst organiseren voor lokale partijen die met deze doelgroep te maken hebben.
 • Op website en social media van de gemeente duidelijk maken waar jongeren terecht kunnen.
 • Kwartaaloverleggen leerplicht, Doorstroompunt, scholen en welzijnsorganisaties.
 • LOB verbreden met bijvoorbeeld WSP en werkgevers.
 • Eerste jaar/jaren van de opleiding zijn breed en oriënterend, zodat jongeren eerst kunnen ervaren voordat ze een vak kiezen.
 • Overgangsdocument (bv. Paspoort voor succes) vanuit PrO/VSO ook gebruiken binnen MBO en gemeente.
 • Vanuit 2e lijnszorg per onderwijsperiode inventariseren wie uitstroomt met een warme overdracht naar het doorstroompunt.


We zijn tevreden met wat we hebben opgehaald. Vanuit het Doorstroompunt gaan we de komende maanden aan de slag met een vernieuwde website waarbij we dankbaar gebruik maken van alles suggesties. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.
We zien ook nog voldoende uitdagingen, want wie zijn er nu aan zet en wie neemt het initiatief op al deze punten? En hoe houdt je elkaar op de hoogte van initiatieven? Reden genoeg om volgend schooljaar weer een netwerkbijeenkomst te organiseren op dit thema.

De PowerPoint is hier te downloaden.